Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „KRĄG”

Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „KRĄG” działa od 2000 roku na rzecz rodzin, które dotknęły kłopoty rodzinne, niedostosowanie społeczne i wykluczenie, a także problemy wychowawcze, rozwojowe, szkolne, emocjonalne ich dzieci. Działamy na terenie miasta Słupska, gminy i powiatu.
Sienkiewicza 7, 76-200, Słupsk, pomorskie, Polska
, e-mail: kragslupsk@op.pl

Konto Stowarzyszenia:

33 1020 4649 0000 7102 0051 7003

Krs: 0000074018

Odwiedź nasz punkt konsultacyjny, czynny w czwartek od 15.30 do 18.30, przy ul. Sienkiewicza 7,
I piętro - Zobacz na mapie gdzie jesteśmy, telefon: 669-498-323

Potrzebujące dzieci z twojego miasta, gminy, powiatu zyskają fachową pomoc i wsparcie

Misja

Misją naszego stowarzyszenia jest pomoc dzieciom, młodzieży i rodzinom w rozwiązywaniu problemów, w budowaniu prawidłowych relacji oraz wspomaganie wszechstronego rozwoju dziecka, bo szczęśliwe dzieciństwo i zdrowa rodzina jest największą wartością.

Nasze działania to:

 

 

Przekazując 1 % podatku przyczynisz się do zmniejszenia ilości osób wykluczonych i defaworyzowanych.

Wystarczy, że w swoim zezaniu podatkowym wpiszesz numer krs naszego stowarzyszenia - 0000074018

 

 

 

LISTA SPONSORÓW

Lista sponsorów, dzięki którym słupskie stowarzyszenie pomocy psychologicznej dziecku i rodzinie "" KRĄG "" w słupsku otrzymało pomoce dydaktyczne z wydawnictwa "" PIĘTKA ""

 1. 1. "" WIMET "" WIESŁAW CZARNOTA 77-424 ZAKRZEWO, NOWY GŁOMSK 1
 2. 2. ZAKŁAD USŁUGOWO – PRODUKCYJNO – HANDLOWY "" BROKSING "" WIESŁAW BRODA 62-051 WIRY UL. POZNAŃSKA 42
 3. 3. INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA DR PIOTR DZIGOWSKI 00-542 WARSZAWA UL. MOKOTOWSKA 51/53 nr 23
 4. 4. P.P.H. "" KAYIK "" SP.Z O.O. KAMURAN KAYIK 66-132 TRZEBIECHÓW UL. PTASIA 4
 5. 5. NZOZ "" DOM – MED "" DR MAREK DOMAGAŁA 39-432 GORZYCE UL. PIŁSUDSKIEGO 17
 6. 6. FIRMA HANDLOWA "" JOL – MET "" JOLANTA GRABOWSKA 06-210 PŁONIAWY UL. BRAMURA 21
 7. 7. "" CZEMAROL PAPUGOWIE "" SP.Z O.O. ZBIGNIEW PAPUGA 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA UL. KRAKOWSKA 35
 8. 8. GABINET DENTYSTYCZNY LEK. DENTYSTA MICHAŁ DONDAJEWSK 30-312 KRAKÓW UL. TWARDOWSKIEGO 33A LUK. U4
 9. 9. P.B.S. "" PARTNER "" SP.Z O.O. EWA RYDZIK 38-500 SANOK UL. KOŚCIUSZKI 22
 10. 10. "" SALSA "" IRENA MAJERCZYK 30-898 KRAKÓW JAGLARZÓW 25 A
 11. 11. GOSPODARSTWO ROLNE WOJCIECH NIEDŹWIEDZKI 19-335 PROSTKI KALINOWO, LASKI MAŁE 23
 12. 12. GABINET STOMATOLOGICZNY WANDA JEZIOROWSKA 42-445 SZCZEKOCINY UL. PARKOWA 8
 13. 13. DARIUSZ SŁOMKA 62-020 SWARZĘDZ UL. WRZESIŃSKA 119
 14. 14. P.U.H. "" BLACH – DEK "" ZENON ROBAKOWSKI 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. CYWIŃSKIEGO 1
 15. 15. KS. PROBOSZCZ ANDRZEJ PIETRUSA WĘGRZCE WIELKIE
 16. 16. PANI GRAŻYNA STOKŁOSA SUŁKOWICE
Fundusze europejskie
Urząd marszałkowski
Unia europejska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku wraz ze Słupskim Stowarzyszeniem Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie "Krąg” oraz Fundacją Progresja realizują projekt pn. „Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 06.02. Usługi społeczne
Podziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych


WARTOŚĆ PROJEKTU
Wartość projektu: 6 971 351,71 PLN
Dofinansowanie z UE: 6 625 637,00 PLN


CEL
Celem projektu jest stworzenie nowych, trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz rozbudowa i udoskonalenie istniejącego systemu wsparcia przy wykorzystaniu infrastruktury powstałej w procesie rewitalizacji.


OKRES REALIZACJI PROJEKTU
I 2018 – XII 2021


GRUPA DOCELOWA
Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru rewitalizowanego (centrum miasta wraz z ościennymi dzielnicami) – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin, a w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami, rodzin charakteryzujących się bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci i młodzieży pochodzących z takich rodzin.


DZIAŁANIA
W projekcie przewidziano szereg działań, których celem jest świadczenie kompleksowych, profesjonalnych usług społecznych, m.in.:
- praca socjalna, opracowanie ścieżek reintegracji dla uczestników projektu;
- świadczenie usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych);
- organizacja i prowadzenie sąsiedzkich usług opiekuńczych;
- rozwój nowoczesnego systemu teleopieki;
- działalność asystentów osób niepełnosprawnych;
- funkcjonowanie telefonu zaufania;
- usługa „złotej rączki”;
- działalność animatora lokalnego ds. seniorów i osób z niepełnosprawnościami;
- zajęcia grupowe i specjalistyczne poradnictwo dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami;
- wdrożenie Informatycznego Rejestru Dostępnych Usług Społecznych;
- utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego;
- utworzenie i prowadzenie psychologicznej poradni rodzinnej z mieszkaniem terapeutycznym.


EFEKTY
Podejmowane w ramach projektu działania przyczynią się do podniesienia standardu życia seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, wydłużona lub zwiększona zostanie ich samodzielność bądź możliwe będzie funkcjonowanie przy wsparciu z zewnątrz ale w miejscu zamieszkania, a konieczność pobytu w placówkach zapewniających całodobowe usługi zostanie odsunięta w czasie, ewentualnie całkowicie zniwelowana. Z kolei działania skierowane do rodzin nie w pełni wydolnych wychowawczo, przyczynią się do podniesienia poziomu pedagogizacji rodziców, zahamowany zostanie proces wykluczania społecznego dzieci i młodzieży, co w efekcie ograniczy ilość dzieci kierowanych do pieczy zastępczej.